KORAALIKONKURSS 2021

Kutsume kõiki heliloojaid ja muusikuid üles looma uusi koraale. Konkursil osalemise reeglid on toodud allpool. Tööd palume esitada 15. maiks 2021 EELK Kirikumuusika Liidu nimele postiaadressil Kiriku pl. 3, Tallinn 10130. Töö peab olema märgusõnaga ümbrikus, milles on kinnine ümbrik märgusõna ja konkursandi andmetega (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, meiliaadress, pangakonto number), mida ei avata enne, kui žürii on otsused langetanud. Töö peale ei tohi olla kirjutatud ei helilooja ega sõnade autori nime. Kõik tööd peavad olema eraldi ümbrikes ning varustatud erinevate märgusõnadega.

Auhinnad: I preemia 200 EUR II preemia 150 EUR III preemia 100 EUR Eripreemiad 50 EUR Äramärgitud tööd

Töid hindab žürii koosseisus Marko Tiitus (esimees), Sigrid Põld, Mart Siimer, Kristel Aer, Siret Rutiku, Gustav Piir, Tiit Salumäe.

Preemiate arvu määrab žürii. Žürii võib jätta mõne preemia välja andmata, jagades auhinnaraha ülejäänud preemiate vahel. Esimese, teise ja kolmanda preemia saanud laulud trükitakse Lauluraamatusse. Ülejäänud laulude osas otsustab lauluraamatukomisjon, kas nende hulgast leidub veel sobivaid laule, mida valida Lauluraamatusse. Žürii otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu. Žürii otsused avaldatakse hiljemalt 30.06.2021.

Konkursi reeglid:

• Koraali võib esitada 1- ja/või 4-häälsena.

• Koraali tekst peab olema eesti keeles ja vaimuliku sisuga.

• Koraali teksti võib autor valida nii algupäraste koraalide toimkonna poolt soovitatud tekstide hulgast kui ka ise valida.

• Koraal tervikuna ei tohi olla varem ilmunud ei perioodilises ega mitteperioodilises trükises.

• Koraali teksti võib olla varem ilmunud.

• Žürii liige ei tohi ise konkursist osa võtta.

• Eriti oodatud on koraalid järgmistel teemadel: advent, Suur Neljapäev, kolmainupüha, küünlapäev, maarjalaulud, apostlite- ja pühakutelaulud, mihklipäev, tänu- ja ülistuslaulud, täiskasvanute ristimine, Püha Õhtusöömaaeg, kirik ja kogudus, kodu ja perekond (emadepäev, isadepäev, sünnipäev, ristivanemad), inimestevahelised suhted (sõprus, armastus, osadus, leppimine, teenimine), igapäevane hingehoid (sh kaasajale omased probleemid nagu depressioon, sõltuvused, läbipõlemine, suhtekriisid jt), pühitsuselu, palverännakulaulud, vastutus loodu eest (sh loodushoid) – usutunnistuslaulud (usutunnistust parafraseerivad või viisistatud usutunnistused), matuselaulud (arvestades matusetalituse missioloogilist aspekti mitmekesistada matuselaulude temaatilist spektrit), kirik ja kristlane ühiskonnas (kristlaste roll kogukonna teenimisel, tervendamisel, lepitamisel, ühendamisel).

• EELK lauluraamatu komisjonil on õigus konkursile esitatud teosed avaldada uues Lauluraamatus.