Üldkoosolek 2019

Üldkoosolek toimub 18. märtsil 2019 algusega kell 10.00

Palume koosolekule registreeruda 10. märtsiks meiliaadressil kirikumuusikaliit@gmail.com või telefonil 55902059.

Koosoleku päevakord:

kell 9.30-10.00 Koosolekule registreerumine
2 . kell 10.00 Avapalvus
3. kell 10.15 Koosoleku rakendamine Tuuliki Jürjo
4. kell 10.20 Kirikumuusika assessori tervitus ja sõnavõtt Marko Tiitus
5. EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimehe aruanne Tuuliki Jürjo
6. EELK Kirikumuusika Liidu 2018. aasta majandusaruanne Tuuliki Jürjo
7. EELK Kirikumuusika Liidu revisjonikomisjoni esimehe hinnang Margus Liiv
8. 2018. aasta majandusaruande kinnitamine Tuuliki Jürjo
9. EELK Kirikumuusika Liidu tegevuskava AD 2019 Tuuliki Jürjo
10. 2019. aasta eelarve kinnitamine Tuuliki Jürjo

11. Vaimulik Laulupidu 2020 Viljandis, Piret Aidulo
12. KML juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimised, Marika Kahar

kell 12.00-12.45         Lõuna, lõunasöögi maksumus on 4.- eurot
13. Valimistulemuste teatamine, Marika Kahar

14. EELK uue lauluraamatu kontseptsioonist, Marko Tiitus

15. Küsitlus organistidele: ülevaade ja kokkuvõtted, Pille Metsson

16. Kontserdisari „Mu süda, ärka üles“ Tuuliki Jürjo
17. Kirikumuusikute konverents 2019 Tuuliki Jürjo
18. EELK Kirikumuusika Liidu kollektiivide tegevusest: KOSK Aivi Otsnik, pasunakoor Kahro Kivilo
19. Muud küsimused ja sõnavõtud

20. Lõpupalve