Üldkoosolek 2018

Üldkoosolek toimub 2. märtsil 2018 algusega kell 10.00

Palume koosolekule registreeruda 18. veebruariks meiliaadressil kirikumuusikaliit@gmail.com või telefonil 55902059.

Koosoleku päevakord:

kell 9.30-10.00 Koosolekule registreerumine
2 . kell 10.00 Avapalvus
3. kell 10.15 Koosoleku rakendamine Tuuliki Jürjo
4. kell 10.20 Kirikumuusika assessori tervitus ja sõnavõtt Marko Tiitus
5. EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimehe aruanne Tuuliki Jürjo
6. EELK Kirikumuusika Liidu 2017. aasta majandusaruanne Tuuliki Jürjo
7. EELK Kirikumuusika Liidu revisjonikomisjoni esimehe hinnang Margus Liiv
8. 2017. aasta majandusaruande kinnitamine Tuuliki Jürjo
9. EELK Kirikumuusika Liidu tegevuskava AD 2018 Tuuliki Jürjo
10. 2018. aasta eelarve kinnitamine Tuuliki Jürjo
11. Organistide töövaldkonna problemaatika Pille Metsson
Tuuliki Jürjo

kell 12.00-12.45         Lõuna, lõunasöögi maksumus on 5.- eurot
12. Kontserdisari „Hoia, Jumal, Eestit!“ Tuuliki Jürjo
13. Uue lauluraamatu koostamine, lauluraamatu konverents Eerik Jõks
14. Kirikumuusikute konverents 2018 Tuuliki Jürjo
15. EELK Kirikumuusika Liidu kollektiivide tegevusest: KOSK Aivi Otsnik, pasunakoor Kahro Kivilo
16. Muud küsimused ja sõnavõtud

17. Lõpupalve