Liikmemaks

Liikmemaks on 10 eurot aastas.

Liikmemaksu saab tasuda pangakontodele, selgituseks „Liikmemaks“ ja aasta number.

Vastavalt põhikirjale on pensionärid liikmemaksust vabastatud.